August August

În Cosmopolit Mihai Viteazul 1 am început lucrările de săpătură pentru fundația blocului, iar în paralel se continuă turnarea grindei de coronament.