PROIECTE ÎN LUCRU Apeleaza departament vanzari

DISPONIBILITATE Apeleaza departament vanzari

Regulament campanie randament financiar

 REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE: 15.06.2023-15.09.2023

(„Regulamentul”)

 

 1. Prevederi Introductive

S.C COSMOPOLIT ZENIT S.R.L., cu sediul social în Mun. Brașov, Str. Mihai Viteazul, nr. 6, Etaj Parter, Birou 4, Ap. SP.1, Jud. Brașov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J08/453/2020, cod unic de înregistrare: RO 42324045, Cod IBAN: RO85INGB0000999912125545, deschis la ING Bank București Centrală, administrată de Corbeanu Cornel-Constantin, în calitate de organizator („Organizatorul”), a adoptat prezentul Regulament privind desfășurarea Campaniei.

Regulamentul stabilește drepturile și obligațiile Participanților și regulile de aplicare ale Campaniei Promoționale.

  

 1. Definiții
 • Campanie sau Campanie Promoțională-campania de vânzări „15.06.2023-15.09.2023” la vânzarea apartamentelor din cadrul proiectului rezidențial „Cosmopolit Zenit”.
 • Participant-persoană fizică, cetățean român sau străin, rezident în România sau cu domiciliul sau reședința, chiar temporară în România sau persoană juridică.
 • Produsele Promoționale-organizatorul garantează un venit lunar pentru persoanele care achiziționează apartamente destinate închirierii sau locuirii în ansamblul Cosmopolit Zenit din Brașov.
 • Începutul Campaniei- prima zi din durata Campaniei: 15.06.2023.
 • Sfârșitul Campaniei-ultima zi din durata Campaniei: 15.09.2023.

 

 1. Condiții privind Campania

SECȚIUNEA 1. Obiect, Organizatorul și Regulamentul Oficial.

Obiectul campaniei este garantarea unui venit lunar pentru cei care achiziționează apartamente destinate închirierii sau locuirii în ansamblul Cosmopolit Zenit din Brașov, un proiect imobiliar constând în 3 clădiri, 2 de 12 etaje și una de 8 etaje, în total având 160 de apartamente. Proiectul Cosmopolit Zenit este situat în Brașov, pe str. Carpaților 15-17, în cartierul Răcădău.

În această campanie participă în total 20 de apartamente cu diferite structuri.

 • Intră în această campanie 20 de apartamente cu 1, 2,3, 4 camere și penthouse, din ansamblul Cosmopolit Zenit din Str. Carpaților nr. 15-17.
 • Campania se va derula în această perioadă conform ordinii semnării promisiunilor de vânzare-cumpărare.
 • La data de 10.07.2023 mai sunt disponibile un număr de 16 apartamente în cadrul campaniei „Randament financiar”. 
 • La data de 11.07.2023 mai sunt disponibile un număr de 15 apartamente în cadrul campaniei „Randament financiar”. 
 • La data de 13.07.2023 mai sunt disponibile un număr de 14 apartamente în cadrul campaniei „Randament financiar”. 
 • La data de 28.07.2023 mai sunt disponibile un număr de 13 apartamente în cadrul campaniei „Randament financiar”. 
 • La data de 01.08.2023 mai sunt disponibile un număr de 12 apartamente în cadrul campaniei „Randament financiar”. 
 • La data de 23.08.2023 mai sunt disponibile un număr de 11 apartamente în cadrul campaniei „Randament financiar”. 
 • La data de 24.08.2023 mai sunt disponibile un număr de 10 apartamente în cadrul campaniei „Randament financiar”. 
 • La data de 07.09.2023 mai sunt disponibile un număr de 9 apartamente în cadrul campaniei „Randament financiar”. 
 • La data de 08.09.2023 mai sunt disponibile un număr de 6 apartamente în cadrul campaniei „Randament financiar”. 
 • La data de 12.09.2023 mai sunt disponibile un număr de 5 apartamente în cadrul campaniei „Randament financiar”.

După semnarea Promisiunii Bilaterale de Vânzare-Cumpărare cu Cosmopolit Zenit pentru unul sau mai multe apartamente din proiectul Zenit, descris mai sus, dintre cele 20 de apartamente participante la campanie, clientul va beneficia de până la 1200 Euro pe lună, mai exact un randament financiar de aproximativ 7% , din valoarea fără tva, proporțional cu varianta de plată aleasă.

 

A doua opțiune pentru care se poate opta este de Beneficiu Direct: 50%  la Anexe (1 parcare, 1 boxă) la cumpărarea unui apartament. În plus se va oferi și 5% discount la apartamentul achiziționat.

La momentul acesta sunt 4 metode de plată:

 • plata integrală: 100% AVANS – ACHIZIȚIE INTEGRALĂ
 • plata în 3 rate: 40% AVANS ÎN FAZA DE PROIECT/ 30% PLATĂ LA STRUCTURĂ REZISTENȚĂ ETAJ CONTRACTAT/ 30% PLATĂ LA FINISARE ETAJ CONTRACTAT
 • plata la finalizare: 30% AVANS LA SEMNAREA ANTECONTRACTULUI/ 70% LA PREDAREA APARTAMENTULUI
 • varianta personalizată;

Beneficiul Direct de 50 % la Anexe (1 parcare, 1 boxă)  și 5% discount la apartamentul achiziționat,  se aplică la valoarea fără tva a  anexelor, respectiv apartamentului achiziționat de către client, aceasta fiind diferită în funcție de modalitatea de plată.

Clientului i se oferă posibilitatea la momentul predării apartamentului să încheie contractul de vânzare cumpărare sau să renunțe la apartament.

După semnarea unei promisiuni de vânzare – cumpărare (P.V.C) pentru orice tip de unitate locativă dintre cele menționate, în cadrul ansamblului Cosmopolit Zenit, până la data de 15 septembrie 2023, randamentul financiar stabilit va fi achitat lunar până la finalizarea imobilului.

Cuantumul financiar se stabilește la momentul semnării promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare, în funcție de valoarea fiecărui tip de apartament și de metoda de plată aleasă.

Modalitatea de aplicare/stabilire a campaniei denumite „ Randament Financiar” pentru unitatea locativă ce urmează a se achiziționa, va fi discutată/stabilită împreună cu reprezentantul de vânzări Cosmopolit, în cadrul discuțiilor finale având drept scop semnarea promisiunii bilaterale de vânzare cumpărare.

Participanții la campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului Oficial al Campaniei, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”).

Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, afișat pe site-ul: https://cosmopolit.ro/regulament-campanie-randament-financiar/

 

SECTIUNEA 2. Participanții

La campania „ Randament Financiar” poate participa orice persoană fizică cu vârsta peste 18 ani sau orice persoană juridică ce îndeplinește în mod cumulativ următoarele condiții:

 • Încheie o promisiune bilaterala de vânzare-cumpărare (PVC) cu achitarea prețului apartamentului, pentru una sau mai multe dintre cele 20 de unități locative menționate ca făcând parte din campanie, indiferent de modalitatea de plată aleasă, până la data de 15 septembrie 2023.
 • Un participant se identifică prin nume, prenume, datele din cartea de identitate în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice prin denumirea firmei, cod unic de înregistrare, reprezentant legal.
 • Fiecare participant poate alege orice tip de unitate locativă ce face parte din campania „Randament Financiar”, în funcție de disponibilitățile de la data semnării PVC.
 • Lista cu imobilele participante în campanie este disponibilă și în cadrul biroului de vânzări Cosmopolit, Str. Mihai Viteazul, Nr. 6, Brașov, Jud. Brașov. Lista imobilelor se va actualiza pe măsura contractării acestora.

 

 

SECTIUNEA 3. Durata și locația de desfășurare a campaniei

– Campania se desfășoară în perioada 15 iunie – 15 septembrie 2023, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

– Campania va fi comunicată public pe site-ul oficial al proiectului Cosmopolit Zenit și prin campanii de marketing online etc.

– Campania este organizată și se desfășoară la biroul de vânzări al dezvoltatorului imobiliar Cosmopolit, din Strada Mihai Viteazul, Nr. 6, Brașov, cod postal 500174.

 

 

SECTIUNEA 4. DESCRIEREA CAMPANIEI „ Randament Financiar”

Cosmpolit Zenit prin proiectul Zenit le oferă Cumpărătorilor care semnează o promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare (PVC), conform drafturilor de antecontracte pe care Cumpărătorii le-au luat la cunoștință, cu metoda de plată aleasă, pentru unul sau mai multe imobile din proiectul Zenit:

 

„Randament Financiar”.

 

Valoarea sumei nete lunare este stabilită prin antecontractul de vânzare a proprietății, pe fiecare tip de unitate locativă și va fi achitată de către dezvoltator direct către viitorul proprietar, începând cu luna următoare semnării antecontractului de vânzare cumpărare

 

Pașii de urmat/ acțiunile din cadrul campaniei „Randament Financiar”:

 

Cumpărătorul semnează o promisiune bilaterală de vânzare – cumpărare (PVC) pentru unul sau mai multe apartamente din lista disponibilă pe site-ul Cosmopolit, accesând link-ul: https://cosmopolit.ro/disponibilitate-zenit;

Beneficiul acordat prin Campania „Randament Financiar” se va plăti începând cu luna următoare semnării antecontractului de vânzare cumpărare.

Organizatorul își rezervă dreptul de a opri oricând această campanie, înainte de data expirării acesteia, stipulată în secțiunea 3, fără a fi afectate antecontractele deja semnate și obligațiile părților care decurg din acestea.

 

 1. Protecția datelor personale

În vederea participării la campanie, Cosmopolit Zenit, va prelucra numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail. Temeiul prelucrării acestor date este reprezentat de art. 6, alin. 1, lit. b) din GDPR.

În cazul în care va fi necesară prelucrarea datelor cu caracter personal printr-un împuternicit, Cosmopolit, va încheia cu acesta un contract în conformitate cu art. 28 din GDPR.

Tuturor participanților la campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu dispozițiile Regulamentului privind protecția datelor cu caracter personal nr. 2016/679, după cum urmează:

 • dreptul de acces, în baza căruia participanții pot solicita, gratuit, confirmarea dacă se prelucrează sau nu date cu caracter personal care îi privesc. De asemenea, Participanții pot solicita o copie a datelor pe care le prelucrează Organizatorul. Cererile trebuie să cuprindă informații relevante pentru a putea identifica participanții în baza de date.
 • dreptul la rectificare, pe care participanții îl pot exercita, prin formularea unei cereri prin care pot solicita modificarea informațiilor pe care Organizatorul le are deja despre Participanți. Participanții pot formula o astfel de cerere atunci când observa că datele acestora sunt incomplete sau inexacte;
 • dreptul la restricționarea prelucrării, care poate fi exercitat atunci când se contestă exactitatea datelor, se consideră că prelucrarea este ilegală sau se opune ștergerii datelor. Urmare a exercitării acestui drept, Organizatorul va putea în continuare să stocheze datele, efectuarea altor operațiuni de prelucrare fiind posibilă doar cu consimțământul participanților, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege;
 • dreptul la portabilitate, pe care îl pot exercita doar pentru cazurile în care prelucrarea are ca temei consimțământul participantului sau contractul și doar dacă datele sunt prelucrate prin mijloace automatizate. Dacă sunt îndeplinite condițiile, aceștia pot transmite o cerere de portare a datelor către operatorul pe care și-l doresc;
 • dreptul de a se opune prelucrării datelor în scop de marketing. Participantul poate să își exercite acest drept în orice moment, iar Organizatorul îi va garanta că datele sale nu vor mai fi prelucrate în acest scop. Cu toate acestea, există posibilitatea ca pentru înregistrarea și soluționarea cererii să fie necesar un interval de timp rezonabil (48 ore) în care este posibil să mai primiți informări de marketing;
 • dreptul la ștergere, în baza căruia Organizatorul are obligația să șteargă datele personale pe care le prelucrează despre participant. Acest drept nu este unul absolut, având aplicabilitate doar în anumite situații expres prevăzute de lege. Atunci când se formulează o cerere de ștergere, Participanții sunt rugați să aibă în vedere că ștergerea datelor poate fi un proces complex.

Dacă doriți să contactați responsabilul cu protecția datelor din cadrul operatorului Cosmopolit Zenit pentru exercitarea drepturilor dvs. în calitate de persoană vizată, o puteți face la adresa de e-mail: juridic@cosmopolit.ro.

În cazul în care nu sunteți mulțumit de modul în care v-au fost soluționate cererile, vă puteți adresa oricând Autorității de supraveghere pe www.dataprotection.ro.

Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terți, cu excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare. Organizatorii se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților. Participanții sunt de acord că datele personale să fie utilizate de către Organizatori pentru acțiuni promoționale viitoare, fară alte obligații sau plăți.

 

 1. Legislația aplicabilă. Litigii

Prezentul Regulament este guvernat de legea română și se completează cu dispozițiile acesteia. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanți se vor rezolva pe cale amiabila, iar în cazul în care nu este posibilă soluționarea amiabilă, diferendul va fi dedus spre soluționare instanțelor judecătorești competente de la sediul Organizatorului.

 

 1. Forța majoră

Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie derularea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor sale pe perioada în care îndeplinirea acestora este împiedicată de cazul de forță majoră. Dacă va invoca forța majoră, Organizatorul este obligat să comunice Participanților la Campanie existentă acesteia, în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră. Forța majoră înseamnă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil. În înțelesul prezentului Regulament, constituie cazuri de forță majoră, printre altele, adoptarea, ulterior demarării Campaniei, a unui act normativ care interzice sau modifică termenii și condițiile acesteia.

 1. Dispoziții finale

Prin participarea la această campanie, participanții declară că sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament pe perioada de desfășurare a campaniei, fără o notificare prealabilă.

Organizatorii își rezerva dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se desfășoară Campania.

În cazul în care se observă anumite tentative de încălcare a prevederilor Regulamentului, Organizatorii pot refuza plata stabilită prin Campania Randament Financiar și dispune încetarea antecontractului. Organizatorii își rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant la Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Campaniei.

Organizatorii nu-și asumă niciun neajuns creat de întreruperile/disfuncționalitățile neanunțate ale providerului de internet, de furnizarea greșită a adresei de e-mail, de neacceptarea condițiilor de comunicare comercială sau blocarea accesului intern datorită aglomerării rețelelor pe perioadele de trafic intens. Eventualele neînțelegeri apărute intre Organizatorii campaniei și participanții la campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

 

Regulamentul campaniei „Randament Financiar” este afișat și disponibil pe site-ul https://cosmopolit.ro/regulament-campanie-randament-financiar/ pe toată perioada de desfășurare a campaniei.

PROIECTE IN LUCRU DISPONIBILITATE